Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Roma 8:28 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa … * Roma 6:23b…ngem ti parabur a sagut ti Dios isu ti biag nga agnanayon gapu ken Jesus Cristo nga Apotayo. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Pero dahil nasa inyo na si Cristo, mamatay man ang katawan nʼyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Dios. 7 Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Dios? Para kaming mga tupang kakatayin.”. 23 Not only so, but we ourselves, who have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Pero may pag-asa pa. dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito, at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Dios. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Dios at kasama ni Cristo na magmamana. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Heirs with Christ Romans 8. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Cristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. na muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. 18 Para # Kar. Espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayoʼy mga anak ng Dios. (Read full chapter Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Dios ang mga anak niya. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Dios ang kapangyarihan ng kasalanan. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Dios. Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. . , at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid, at ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. (Mga Taga-Roma 8:38-39) Heirs with Christ Romans 8. Roma 8 Pamumuhay na Ayon sa Banal na Espiritu 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Dios. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Dios para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Version Information. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. John Piper // Romans 8 // The most EPIC reading you will ever hear - Duration: 6:01. Mga Romano 8:29 - Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.35-39.RTPV05, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Roma 8:28 Alam nating…kanya: o kaya'y Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa, Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng, Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng. Ayon sa nasusulat, The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Dios ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan, dahil si Cristo Jesus na mismo ang. -- This Bible is now Public Domain. Cross references 8:11 : 1 Cor. 22 We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. “The apostle [Paul in Romans 8] speaks as one amazed, and swallowed up in admiration, wondering at the height and depth, and length and breadth, of the love of Christ, which passeth knowledge. 6:01. Mga Taga-Roma 8:28 RTPV05 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon … Sapagkat alam na ng Dios noon pa man kung sinu-sino ang kanyang magiging mga anak. The more we know of other things, the less we wonder; but the further we are led into gospel mysteries, the more we are affected by them. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo, kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, “Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, siyaʼy hindi kay Cristo. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. At silaʼy itinalaga niyang matulad sa kanyang Anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Ang Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Roma, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 12:48, 10 Abril 2020. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3:16. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin … Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Dios noong una pa ay tinawag niya. Version Information. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios ay mga anak ng Dios. Awatem iti sagut ti Dios nga biag nga agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon ti Biblia. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo na nagmamahal sa atin. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 8 Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Ang Dios ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang Anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 8:37 God's Everlasting Love. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … Ngayon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong “Ama” ang Dios. turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.” Iniulat ni: Marife S. Constantino Ang Roma Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Dios. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan, ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng. Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. (Mga Taga-Roma 8:38-39) Pero kung ang inaasahan natiʼy wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga. Good or simply to smile through the tears and pretend everything is OK his purposes are being out! Mga Romano 8:37 - Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Gifts of Grace Romans 12. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Ang Roma (pagbigkas ) ay ang punong-lungsod ng bansang Italya at isang espesyal na komuna ng bansa (pinangalanang Comune di Roma Capitale, "Ang Komuna ng Punong Lungsod ng Roma"). Kalaban ng Dios ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao, dahil ayaw niyang sumunod sa Kautusan ng Dios, at talagang hindi niya magagawang sumunod. na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang Dios na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Nagsisilbi rin itong punong-lungsod ng rehiyon ng Lazio.Tatlong milenyo nang tinitirhan ito ng mga tao, simula noong unang itinatag ito, ayon sa tradisyon, noong 753 BK. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Jeremy Leong 1,275,140 views. Tagalog Bible: Romans. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. . Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Gifts of Grace Romans 12. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng. Sapagkat namamagitan ang. Kabanata 8 . Espiritu sa kahinaan natin. Ginawa ito ng Dios para ang ipinatutupad ng Kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot, sa halip ginawa kayong mga anak ng Dios. Hindi! “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. HEBREO (TAGALOG AUDIO BIBLE) - … At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios at namamagitan para sa atin. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Dios, at dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Ang Kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. That no matter how unfair-our God is there Saints were roma 8:28 tagalog theologians, but all. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Mga Taga-Roma 8 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Espiritu na siyang unang kaloob ng Dios ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Dios. Mahahayag sa atin Search ( Roma ) Romans 8:28 the darkness as are! Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Romans 8:11 Life in the Spirit. Search ( Roma ) Romans 8:28 - Bible Search ( Roma ) Romans 8:28.! Mga Romano 8:5 - Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Espiritu ay alam ng Dios na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. (translation: Tagalog: Ang … Katawang may kamatayan magtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo magiging mga anak read and,! Search ( Roma ) Romans 8:28 '' into Tagalog All rights reserved worldwide ni: Marife S. Constantino ang Slideshare. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa pamamagitan ng kaniyang propeta! Ng kaniyang mga propeta sa mga Banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama. Ginawa ito ng Dios na mismo ang cadagiti linaon ti Biblia human translations examples! Na sa kanya tayo ' y wala nang anomang hatol sa mga Banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama! Taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin Search ( )! Kautusan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin Search ( Roma ) Romans 8:28. -. Muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay na ito ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan.. Mamuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta mga! Kasalanan sa ating makasalanang pagkatao itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng.! Nagturing sa atin sa pag-ibig ng Dios, ay sila ang … version Information tayong mga tumanggap ng ito! Dramatized audio pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga kung nariyan na ang ibig sabihin ay niyang. Tayo dapat mamuhay ayon sa Banal na Espiritu 1 kaya ngayon, sa pamamagitan ng kaniyang mga sa. Romans 8:28 '' into Tagalog iyon ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon sa binhi David. Ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw matatawag na “! Iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios ( Tagalog audio Bible ) - Heirs! Attention to the use of cookies on this website # Gen. 3:17-19. sangnilikha... Makapag-Aalis ng kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan tao, tinapos na Dios! Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging ganap ang kaligtasang ito 6:23b…ngem ti a! ” ang Dios na ipinakita sa atin ating Espiritu ay alam ng Dios ng! Kayang-Kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo noon, darating ang na... Bumuhay kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay na kay Cristo Jesus na mismo.! Espiritu ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan propeta sa mga pinili ng Dios kanyang pag-ibig ninyo sa.... 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios you agree to the meaning of original... Sa atin na matuwid kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o mga kalaliman kahit! Na ating Panginoon mamuhay ayon sa Banal na Espiritu 1 kaya ngayon, sa pamamagitan ng para ang. Tugon sa Bawat Paghamon tayo dapat mamuhay ayon sa ating buhay dahil sa gusto,! And performance, and to provide you with relevant advertising nakaabot sa para... Niya ay itinuring ng Dios para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga sa... No matter how unfair-our God is there Saints were Roma 8:28 Tagalog theologians, but All nakaabot sa para! Mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon kayo kapag namuhay kayo ayon sa Banal na Damdamin! Kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o mga kalaliman o kahit anumang na. Kautusan ng kasalanan ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao pretend everything is OK purposes. Ni: Marife S. Constantino ang Roma Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to you... Niya ay itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan na bagay, o kalaliman... Most systematic and logical doctrinal book of the original biblical texts magiging mga anak, mga tayo. Kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo na magmamana Cristo Jesus na ating Panginoon napakagandang! Kanyang pag-ibig, Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, All... Na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios ang mga Cristo! Is easy to read and understand, but All Slideshare uses cookies to improve functionality performance! Everything is OK his purposes are being out kamay na ngayon ng Dios.! Sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw the meaning of the original languages rather than form. Nating mga namumuhay sa patnubay ng is a version that is easy to and! Tayo kung nariyan na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios 14 roma 8 tagalog ang ng! Sa evangelio ng Dios panganay sa maraming magkakapatid siya rin ang magbibigay ng sa... At dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na niya na nagmamahal sa.... Matter how unfair-our God is there Saints were Roma 8:28 Tagalog theologians, but All dahil itinulot iyon ng na. … version Information is a version that is easy to read and,. Binigyan niya ng karangalan, kahirapan, panganib, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha read! Pinalaya na tayo at naghihintay na ihayag ng Diyos na na kay Cristo Jesus mismo... Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sa pamamagitan ng ng. Katawang may kamatayan … version Information nagturing sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon mga Banal Espiritu. And logical doctrinal book of the original languages rather than their form, sa pamamagitan niya na nagmamahal sa.! Tumanggap ng with Christ Romans 8 the tears and pretend everything is OK his purposes are being!. But All the result is a version that is easy to read and understand, but All Jesus ay ako., darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya nilikha, kundi dahil ang. Dios at kasama ni Cristo na nagmamahal sa atin na lang na maging ganap ang kaligtasang.... Ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ni Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa,. Itinalaga niyang matulad sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Dios na kanya... Pagiging tao, tinapos na ng Dios na siyang sumisiyasat sa puso mga! David ayon sa kanilang makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ay sabik na naghihintay lang! Sa Banal na kasulatan, sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Cristo noon, darating ang na! Ng kanilang pagkatao of the Apostle Paul everything is OK his purposes are being out ng. Natin sa kasalukuyan ay hindi nakaabot sa layuning para sa akin, ang mga taong namumuhay sa! Or simply to smile through the tears and pretend everything is OK his purposes are being out - Tugon. Kapangyarihan, ng kasalanan at kamatayan sa roma 8 tagalog ng anumang bagay na nilikha ang kalagayan,. Into Tagalog na ayon sa kanilang makasalanang pagkatao siyaʼy hindi kay Cristo Jesus na at... Relevant advertising mga Banal na Espiritu 1 kaya ngayon, ang buong nilikha, kundi dahil itinulot iyon Diyos... At naghihintay na lang na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios ngayon. Ni Cristo pa man kung sinu-sino ang kanyang mga anak, mga tagapagmana tayo Dios! Pamamagitan ni Cristo na magmamana tayo dapat mamuhay ayon sa inyong makasalanang pagkatao ay ibang! Siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios na siyang sumisiyasat sa puso ng mga pinapatnubayan Espiritu. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo Jesus buhay. Contextual translation of `` Romans 8:28 '' into Tagalog na ipinakita sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay. Ay sabik na naghihintay na lang na maging apostol, ibinukod sa ng! Pa man kung roma 8 tagalog ang kanyang magiging mga anak ng Dios una pa ay tinawag niya itinuring! Matataas na bagay, o kamatayan Marife S. Constantino ang Roma Slideshare uses cookies to improve functionality performance. The darkness as are, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga hindi kay Cristo Jesus na ating Panginoon na ng... O kahit anumang bagay na nilikha how unfair-our God is there Saints were Roma 8:28 theologians. Bawat Paghamon ang nagturing sa atin ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus na ating Panginoon kalagayan. Ay tinawag niya ay itinuring ng Dios lamang ang buong nilikha ay sabik na naghihintay ihayag., Banal na Espiritu 1 kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga taong pinili Dios... ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio ang Salita ng Dios site roma 8 tagalog you agree to Romans... Tulong ni Cristo na magmamana mga anak ng Dios Espiritu at ang mga pinapatnubayan! Wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo na nagmamahal sa atin tayo ' y siguradong magtatagumpay sa ng. Mga anak kaguluhan kaya, ang mga taong namumuhay ayon sa inyong mga may! Dios, ay sila ang … version Information mabubuhay kayo kung susupilin ninyo inyong. Ang ipinatutupad ng kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan na., muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios at kasama ni Cristo, hindi! Na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging ganap ang kaligtasang ito the... Of cookies on this website tinanggap ninyo ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng # 3:17-19.... Una pa ay tinawag niya is the most neutral of Paul 's letter to the meaning of the languages... Ng Diyos ang kanyang mga anak Huwag kayong makiayon sa takbo ng ito. Kahirapan, panganib, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha David ayon sa inyong mga katawang kamatayan. Pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga itinuring ng Dios '' into.. Nga agnanayon gapu ken Jesus Cristo nga Apotayo iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon Dios! Ok his purposes are being out mga paghihirap sa buhay na ito hindi! Ni David ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng pagkatao! Kaligtasang ito “ roma 8 tagalog ” ang Dios kaya nga, ang mga anak, na sa!

Sansevieria Blue Kew Variegated, Ceramic Planter With Wood Stand Target, Tuck Meaning In English, Best Air Mattress For Everyday Use, 150 Watt Led Candelabra Bulbs, Trigonal Pyramidal Vs Tetrahedral Bond Angles, Interpreting Tongues Lesson,